Reisgarantie.

BERRT biedt op boekingen die gemaakt worden vanaf 1 januari 2018 voor reizen een garantieregeling in samenwerking met de Stichting Take Over en Stichting Derdengelden Certo Escrow. Deze zogenoemde reisgarantie is in uw voordeel en biedt u financiële zekerheid met betrekking tot uw geboekte reis.

Voor aanbieders van pakketreizen geldt in Europa dat zij voor hun pakketreizen moeten voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantieregeling. Deze verplichting is opgenomen in het burgerlijk wetboek onder artikel 7.512 en luidt als volgt: “De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.” BERRT voldoet aan deze wettelijke garantiestelling.

STO Reisgarantie

Om te voldoen aan de garantiestelling maakt BERRT gebruik van de STO Reisgarantie op al haar pakketreizen. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terugkrijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan BERRT maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer voor het einde van uw reis BERRT niet failliet gaat zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis door de SDCE overgemaakt worden aan BERRT. Alleen in geval dat BERRT in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terugkrijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terugkeren.

Uw boeking en procedure

1. Nadat u van BERRT een boekingsbevestiging dan wel factuur heeft ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging tot betaling met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u de boekingsbevestiging per e-mail van ons ontvangt.

2. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow.

3. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling, bijvoorbeeld met iDeal. Afhankelijk van het tijdstip van de boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek van de reis boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Zie ook de Algemene Reisvoorwaarden Pakketreizen van BERRT voor meer details.

Belangrijke opmerkingen

Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode. Onze annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de Algemene Reisvoorwaarden voor Pakketreizen zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing. De manier van betalen via Certo Escrow zal iets meer van uw tijd en aandacht vragen. Wij vragen hiervoor begrip en bieden als kleine specialistische organisatie graag financiële zekerheid aan onze klanten. Uiteraard kunt u bij BERRT met al uw vragen hierover terecht.

Vereniging van kleinschalige reisorganisaties VvKR

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Print Friendly, PDF & Email